Carpaal tunnel klachten

Herstel snel en goed en voorkom herhaling van je carpaaltunnel klachten bij Fysio Bruggeman in Hengelo en Enschede

Tintelen, gevoel dat verdwijnt, slapende vingers en pijn zijn hinderlijke symptomen als je carpaal tunnel klachten hebt.

Meestal komen deze problemen door een zenuw die vooral bekneld wordt in bepaalde buigposities van de hand.

Carpaal tunnel klachten

 

Door de druk ontstaat er een zwelling in de carpale tunnel in je hand.  Als je veel beweegt met pols of vingers, of de pols zich lang in een voor of achterover gebogen houding bevindt, dan wordt de druk en de zwelling groter en krijg je meer last.

Bij FysioBruggeman luisteren we heel goed naar onze patiënten. We willen om te beginnen een goed beeld krijgen van je polsklachten op dit moment en hoe je polsklachten ontstonden. Naast het lichamelijk onderzoek kijken we goed naar je dagelijkse werkzaamheden, hobby’ s en sporten en de invloed daarvan op je polsklachten. We behandelen je pols en stellen een zorgvuldig oefen- en trainingsprogramma voor je pols op. Beschermende- en trainingshulpmiddelen voor thuis en E-learning zijn onderdelen van ons programma Snel Herstel bij polsklachten. Soms is kort even een polsbrace nodig, die wordt door ons beschikbaar gesteld.

Is er iets niet duidelijk?

Over je 1e afspraak of heb je een andere vraag over carpaaltunnel klachten? Bel, App of mail ons even, we helpen je graag bij jouw herstel!

Direct contact met een van onze
fysiotherapie medewerkers?

De eerste behandeling bij carpaal tunnel klachten

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing

Een fysiotherapeutisch consult of fysiotherapeutische behandeling kan volgen op verwijzing van de huisarts of een specialist. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn. U kunt ook direct bij ons terecht, verwijzing van en huisarts is niet meer nodig vanaf 2006. Bij twijfel of fysiotherapie iets voor u is kunt u direct contact met ons opnemen en ons vragen dit te beoordelen. Voor fysiotherapie in Hengelo of in Enschede zit u bij ons helemaal goed!

Vergoeding

Er zijn wettelijke tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen vergoed.

Opleiding

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg.

Ook de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten.