Disclaimer

Disclaimer fysiobruggeman.nl

De disclaimer is bedoeld voor de hele website van Fysio bruggeman. De website is bestemd voor het geven van informatie aan de websitebezoekers van fysiobruggeman.nl. De informatie is uiterst zorgvuldig samengesteld, maar onjuistheden kunnen voorkomen. Fysio Bruggeman is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Fysio Bruggeman.

 

Openbaarmaking van vergoedingen

Wanneer het aankomt op het kopen van producten of diensten bij gebruik van Internet, is het aanbevolen dat u altijd uw eigen onderzoek verricht. Dit geldt ook voor het kopen van producten of diensten die van deze website en alle andere websites worden verkocht.

 

Materiële verbinding

Tenzij anders vermeld, moet u er altijd van uitgaan dat wanneer er naar producten of diensten wordt verwezen, dit gebeurt omdat er een materiële band bestaat tussen de eigenaar van de website en de aanbieders van de getoonde producten en diensten. Er moet echter worden opgemerkt dat dit niet altijd het geval is.

 

Aanbevelingen

De eigenaars van deze site zullen altijd producten en diensten aanbevelen, gedeeltelijk gebaseerd op een te goeder trouw geloof dat de levering van dergelijke producten of diensten de persoon die ze verkrijgt zal helpen. De eigenaar heeft te goeder trouw vertrouwen, omdat de eigenaar ofwel de producten of diensten heeft uitgeprobeerd alvorens aanbevelingen te doen, ofwel de eigenaar de producten of diensten heeft onderzocht op basis van de geschiedenis van de leverancier. Alle aanbevelingen van de eigenaar over de producten of diensten zijn eerlijke meningen gebaseerd op feiten die bekend zijn bij de eigenaar op het moment dat een product of dienst wordt genoemd op de website.

 

Auteursrecht voorbehouden

Geen enkele informatie van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke of digitale toestemming van Fysiotherapie Bruggeman openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd. Dit houdt onder andere in:

— Het reproduceren door middel van:

  • druk
  • offset
  • fotokopie
  • microfilm
  • of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm

— Het reproduceren t.b.v. een onderneming, organisatie of instelling

— Het reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

— Het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Als u meer informatie wilt, kunt u het contactformulier op de website invullen.

 

Getuigenissen

De eigenaar heeft alle mogelijke stappen ondernomen om de getuigenissen die op deze site verschijnen te verifiëren. Ze worden behandeld als gemiddelde gebruikersverwachtingen gebaseerd op de informatie die beschikbaar was op het moment dat ze gepubliceerd werden. Het zijn geen overdrijvingen van gebruikersresultaten, die wij in geen enkele vorm accepteren. Te allen tijde is navraag gedaan naar hun authenticiteit. Als een bewering onwaar klinkt dan beschouwen de eigenaars dit als zodanig en zullen dit niet publiceren op de website.

Waar uittreksels zijn weergegeven van andere recensenten, forumberichten, en anderszins opmerkingen van gebruikers, zijn deze op geen enkele wijze indicatief voor enige vorm van controleerbare resultaten. Alle bezoekers worden ten stelligste aangeraden hun eigen onderzoek te verrichten alvorens een aankoop te doen die op deze site wordt weergegeven.

Om u te beschermen, en voor uw gemoedsrust, mochten de claims ongegrond zijn, zijn al deze producten voorzien van een 100% geld terug garantie door een gerenommeerde derde partij, die allen zijn geverifieerd als echt en veilig te gebruiken.

Ons doel is om te allen tijde transparant te zijn. Als u echter iets op deze site ziet staan waar u het niet mee eens bent, neem dan onmiddellijk contact met ons op en wij zullen het onderzoeken. Wij behouden ons het recht voor om de weergave van een product of dienst dat niet voldoet aan ons zeer hoge niveau van tevredenheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. Eerlijkheid en integriteit zijn te allen tijde belangrijk voor ons.

 

Potentiële bias en due diligence

De mening van de eigenaar over een product of service van een derde partij kan gedeeltelijk worden gevormd door het feit dat de eigenaar waarschijnlijk een vergoeding ontvangt voor het product of de service. De aard van de relatie is voldoende om een materiële band tussen de eigenaar en de leverancier vast te stellen. Er zullen gevallen zijn waarin de eigenaar geen vergoeding ontvangt met betrekking tot de producten of diensten op deze website. U moet ervan uitgaan dat de eigenaar een materiële relatie heeft met de leveranciers van de producten of diensten, omdat de eigenaar iets van geldelijke waarde heeft ontvangen of waarschijnlijk zal ontvangen van de leverancier. U moet altijd uw eigen due diligence uitvoeren voordat u een product of dienst genoemd op deze website aanschaft.

 

Vergoeding

Het type compensatie kan variëren, van het ontvangen van een betaling voor een product of dienst, of het ontvangen van complementaire producten of diensten. De eigenaar is daarom waarschijnlijk een geldelijke vergoeding te ontvangen wanneer u een aankoop doet voor een product of dienst na het klikken op een affiliate link weergegeven.

 

Prijswijzigingen voorbehouden

De prijzen, foto’s, documenten en tekst op de website zijn te allen tijde voorbehouden.

 

Vragen, opmerkingen of melding van incidenten

U kunt vragen, opmerkingen of rapporten sturen via ons contactformulier.

 

Herzieningen en updates

Deze disclaimer is dynamisch. Het zal voortdurend veranderen. U mag er niet van uitgaan dat het hetzelfde blijft en u gaat ermee akkoord om het beleid te controleren elke keer dat u de site bezoekt voor wijzigingen. Tenzij, naar het eigen oordeel van de website, dit beleid zo drastisch wijzigt dat een bericht op de site of via e-mail noodzakelijk is, ontvangt u geen bericht van wijzigingen aan deze Disclaimer, noch belooft deze site, onder welke omstandigheden dan ook, een bericht. Uw voortdurend gebruik van deze site getuigt steeds van uw aanvaarding van de voorwaarden van deze Disclaimer of van eventuele wijzigingen.

Is er iets niet duidelijk?


Heb je een vraag? Bel, WhatsApp of e-mail ons voor direct contact.