Fysiotherapie - Specialisatie - Fysio Bruggeman

Wat is fysiotherapie?


Fysiotherapie is een behandelmethode gericht op het beter bewegen van je lichaam. Het doel van de fysiotherapeut is ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld zonder fysieke klachten kunt blijven werken of  je favoriete hobby kunt blijven uitvoeren.


De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan. Hij/zij doet dat met het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/of begeleiding, ook m.b.t. tot ondersteunende hulpmiddelen.


Verder wijst de fysiotherapeut u er op verstandig met uw lichaam om te gaan. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat te verbeteren. Hierdoor worden normale houdingen en bewegingen weer mogelijk. Verder leert hij/zij u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.


Wanneer fysiotherapie?


Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan: pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten, zwelling van gewrichten, krachtvermindering, bewegingsbeperking en stijfheid. Problemen met bewegen, evenwichtsstoornissen, ademhalingsproblemen, vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering zijn ook klachten waar een Fysiotherapeut bij kan helpen. Dit kunnen zaken zijn die het gevolg zijn van een andere onderliggende aandoening.


De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, sport, bij ongelukken, bij spanning, als gevolg van veroudering of zonder duidelijke reden. Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling. Maar succes is vooral ook afhankelijk van uw eigen inzet.


Fysiotherapie ook bij long covid klachten na doorgemaakte corona besmetting


Fysiotherapeut - Fysio Bruggeman

Wil je meer weten over fysiotherapie of wil je een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.


Meer info

De eerste behandeling

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. De fysiotherapeut bekijkt verder of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing

Een fysiotherapeutisch consult of fysiotherapeutische behandeling kan volgen op verwijzing van de huisarts of een specialist. Je arts beschikt immers over informatie die voor jouw behandeling van belang kan zijn. Je kunt ook direct bij ons terecht, verwijzing van een huisarts is niet nodig. Neem gerust contact met ons op als je twijfelt of fysiotherapie iets voor jou is. Wij kunnen snel beoordelen of je fysiotherapie of wellicht iets anders nodig hebt.

Vergoeding

De vergoeding voor fysiotherapie is complex. In het algemeen zijn de volgende regels van toepassing:

  • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit je aanvullende zorgverzekering.
  • Fysiotherapie wordt bij sommige aandoeningen vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van je zorgverzekeraar worden de eerste 20 behandelingen wel of niet vergoed. Bespreek jouw situatie met je fysio.

Opleiding

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie.

KNGF

Ook de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie – KNGF) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten.