Dry needling

Twee therapeuten van Fysio Bruggeman zijn opgeleid in de behandeling: dry needling. Dit is een behandeltechniek waarbij spierknopen met zeer dunne naaldjes worden aangeprikt. Het doel is spieren langdurig te ontspannen, waardoor lokale drukpijn en vaak ook ‘pijn op afstand’ verdwijnen of verminderen.

Heeft u acute (pijn)klachten door het maken van een verkeerde beweging of een ongeluk? Heeft u chronische (pijn)klachten door een langdurig verkeerde houding? Heeft u (pijn)klachten door overbelasting van arm, schouder of nek bij computergebruik? Dan kan dry needling uitkomst bieden.

Dry needling is niet voor de behandeling van alle klachten geschikt. De therapeuten van Fysio Bruggeman kunnen beoordelen of het toegevoegde waarde voor u heeft. Klachten waarbij deze behandeling verlichting kan bieden:

  • pijn en stijfheid, lokaal in een spier en ‘op afstand’
  • verminderde kracht in spier of spieren zonder neurogeen letsel
  • acute klachten, bijvoorbeeld door een verkeerde beweging (vertillen) of een ongeval of sportletsel
  • chronische klachten, bijvoorbeeld door een langdurig verkeerde houding en/of RSI/KANS
  • klachten na langdurig niet-bewegen, bijvoorbeeld vanwege gips, een brace of sling
  • sportgerelateerde klachten door overbelasting
  • krampverschijnselen in spieren

Optimaal

Dry needling kan als zelfstandige therapie of in combinatie met (sport)fysiotherapie en manuele therapie worden toegepast. Welke behandeling voor u optimaal is, stellen we na onderzoek in samenspraak met u vast.

Direct contact met een van onze
fysiotherapie medewerkers?

De eerste behandeling

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing

Een fysiotherapeutisch consult of fysiotherapeutische behandeling kan volgen op verwijzing van de huisarts of een specialist. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn. U kunt ook direct bij ons terecht, verwijzing van en huisarts is niet meer nodig vanaf 2006. Bij twijfel of fysiotherapie iets voor u is kunt u direct contact met ons opnemen en ons vragen dit te beoordelen. Voor fysiotherapie in Hengelo of in Enschede zit u bij ons helemaal goed!

Vergoeding

Er zijn wettelijke tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen vergoed.

Opleiding

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg.

dry needlingOok de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten.