Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid verbeteren, als er sprake is van Rugklachten, Nekklachten, Bekkenklachten, Blessures en RSI, doe je door een snel herstel te realiseren en te zorgen voor de preventie van herhaling op korte en lange termijn.
Vaak is dan echte bescherming nodig om het natuurlijk herstel bij blessures te beschermen en op gang te brengen en hiermee de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Activiteiten in het dagelijkse leven die de pijn opwekken moeten voorkomen worden.
Wij ontwikkelden daarvoor diverse beschermende hulpmiddelen en voorlichtingsposters die – in samenwerking met STEP Nederland en de BlessureWinkel – gehuurd of gekocht kunnen worden.

Rafys Enkelbrace

Een paar voorbeelden van beschermende hulpmiddelen zijn:

  • een enkelbrace waarmee snel en veilig het werk kan worden hervat.
  • een speciale rugbrace die zorgt voor beveiliging tijdens de werkhervatting.
  • rugkussens die zorgen voor rugveiligheid bij zitten in auto’s, op kantoor of in de thuissituatie.
  • hulpmiddelen die een biofeedback signaal, een trilsignaal of belsignaal geven als er ongewenste houdingen worden aangenomen of ongewenste bewegingen worden gemaakt.

 Scholing van veilig lichaamsgebruik

Naast bescherming bij Rugklachten, Nekklachten, Bekkenklachten, Blessures en RSI is scholing van veilig lichaamsgebruik  van veel
belang. Dat kan perfect met onze individuele  rugschool  met als motto:

Onveilig ruggebruik leidt tot verergering en herhaling
Veilig ruggebruik leidt tot genezing en preventie.

Primaire preventie en duurzame inzetbaarheid

Ook de primaire preventie van fysieke klachten, zoals Rugklachten, Nekklachten, Blessures en RSI, is van groot belang om daarmee fysieke overbelasting te voorkomen en de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. In samenwerking met STEP Nederland kunnen wij hier groepsgewijze rugscholingen en scholing in RSI preventie verzorgen van een uur tot een hele dag. Dit kunnen wij in heel Nederland, voor grote en kleine bedrijven, zie daarvoor de referenties van tientallen bedrijven die op dit gebied samenwerkten met STEP Nederland.

Voor veilig en gezond bewegen  blessurewinkel.nl

Voor meer over duurzame inzetbaarheid naar STEP Nederland

duurzame inzetbaarheid en preventie

 

 

Direct contact met een van onze
fysiotherapie medewerkers?

De eerste behandeling

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing

Een fysiotherapeutisch consult of fysiotherapeutische behandeling kan volgen op verwijzing van de huisarts of een specialist. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn. U kunt ook direct bij ons terecht, verwijzing van en huisarts is niet meer nodig vanaf 2006. Bij twijfel of fysiotherapie iets voor u is kunt u direct contact met ons opnemen en ons vragen dit te beoordelen. Voor fysiotherapie in Hengelo of in Enschede zit u bij ons helemaal goed!

Vergoeding

Er zijn wettelijke tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen vergoed.

Opleiding

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg.

Ook de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten.