Fysiotherapie, Fysio Enschede en Fysio Hengelo

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten over het houdings- en bewegingsapparaat. Bijvoorbeeld: te gespannen spieren, peesontstekingen, bandpijn en artrose. Concrete voorbeelden zijn: RSI, rugklachten, nekklachten, whiplash, schouderklachten, tenniselleboog, golferelleboog, heupklachten, bekkeninstabiliteit, knieklachten, enkelverzwikkingen, voetklachten. Ook functiestoornissen veroorzaakt door aandoeningen van het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Zoals o.a. de gevolgen van: M.S., Beroerte, Cara, Hartinfarct, Parkinson.

Wat is fysiotherapie?

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan. Hij/zij doet dat met het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/of begeleiding, ook m.b.t. tot ondersteunende hulpmiddelen. Verder wijst de fysiotherapeut u er op verstandig met uw lichaam om te gaan. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat te verbeteren. Hierdoor worden normale houdingen en bewegingen weer mogelijk. Verder leert hij/zij u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan: pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten, zwelling van gewrichten, krachtvermindering, bewegingsbeperking en stijfheid. Problemen met bewegen, evenwichtsstoornissen, ademhalingsproblemen, vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering zijn ook klachten waar een fysiotherapeut bij kan helpen. Dit kunnen zaken zijn die het gevolg zijn van een andere onderliggende aandoening.

Fysiotherapie

De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, sport, bij ongelukken, bij spanning, als gevolg van veroudering of zonder duidelijke reden. Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling. Maar succes is vooral ook afhankelijk van uw eigen inzet.

Direct contact met een van onze
fysiotherapie medewerkers?

De eerste behandeling

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. De fysiotherapeut bekijkt verder of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing

Een fysiotherapeutisch consult of fysiotherapeutische behandeling kan volgen op verwijzing van de huisarts of een specialist. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn. U kunt ook direct bij ons terecht, verwijzing van een huisarts is niet meer nodig vanaf 2006. Bij twijfel of fysiotherapie iets voor u is kunt u direct contact met ons opnemen en ons vragen dit te beoordelen. Voor fysiotherapie in Hengelo of in Enschede zit u bij ons helemaal goed!

Vergoeding

Er zijn wettelijke tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen vergoed.

Opleiding

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg.

Ook de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten.