tiltraining

E-learning

Thuisoefenen, herhaal en train het geleerde ook thuis met behulp van E-learning.

Hieronder staan diverse E-learning programma’s bij rugklachten door bukken, tillen en zitten. Van de fysiotherapeut krijg je een inlogcode en hij geeft aan welke op je van toepassing zijn

* In de E-learning met BodyGuard films zie je precies hoeveel de rug van de maximale rugbuiging af is bij allerhande dagelijkse activiteiten

1.a E-learning: Waarom zijn er zoveel rugklachten?

1b. E-learning, Rugscholing, tiltraining. Veilig ruggebruik zo moeilijk is het niet, het gaat vaak vanzelf zonder enige training

1c. E-learning, Rugscholing, tiltraining. Veilig ruggebruik bij bukken, tillen en zitten, deel I, Fysio

1d. E-learning, Rugscholing, tiltraining. Veilig ruggebruik bij bukken, tillen en zitten, deel  II, Fysio

1e. E-learning, Rugscholing, tiltraining. Training thuis van goed rugspiergebruik, basis

1f. E-learning, Rugscholing, tiltraining. Training thuis van diverse dagelijkse activiteiten

1g. E-learning, Rugscholing, tiltraining. Training opstaan uit zit

1h. E-learning, Rugscholing, tiltraining. Training ochtendactiviteiten

1i. E-learning, Rugscholing, titltraining. Training huishoudelijke activiteiten

2. E-learning, Rugscholing, tiltraining. De essenties van veilig ruggebruik kort

4. Voorlichting over veilig ruggebruik ‘s ochtends

5 Voorlichting over (on)veilig ruggebruik bukken, tillen, zitten veters strikken met BodyGuard films *

6. Voorlichting over VAKD en GHT met BodyGuard films

7. Het belang van beenspreiding bij veilig ruggebruik bij bukken, tillen, zitten en laag bij de grond werken met BodyGuard films

8. Aanleren GHT I door STEP Instructeur, Rug Op Slot, Spreiden, Knie/Teenlijn, RSK

9. Aanleren GHT II door STEP Instructeur, Rug Op Slot, Spreiden, Knie/Teenlijn, RSK

10. Aanleren GHT III door STEP Instructeur, Rug Op Slot, Spreiden, Knie/Teenlijn, RSK

11. Aanleren, Verbinden, Kantelen, Afsteunen en Dichtbij VAKD door STEP Instructeur, I

12. Aanleren, Verbinden, Kantelen, Afsteunen en Dichtbij VAKD door STEP Instructeur, II

13. Aanleren GHT en Dichtbij door STEP Instructeur, het steunvlak

 

Tenniselleboog, voorlichting

Schouderklachten, voorlichting

Direct contact met een van onze
fysiotherapie medewerkers?

De eerste behandeling

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing

Een fysiotherapeutisch consult of fysiotherapeutische behandeling kan volgen op verwijzing van de huisarts of een specialist. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn. U kunt ook direct bij ons terecht, verwijzing van en huisarts is niet meer nodig vanaf 2006. Bij twijfel of fysiotherapie iets voor u is kunt u direct contact met ons opnemen en ons vragen dit te beoordelen. Voor fysiotherapie in Hengelo of in Enschede zit u bij ons helemaal goed!

Vergoeding

Er zijn wettelijke tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen vergoed.

Opleiding

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg.

Ook de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten.