Podologie

Bij voetklachten en klachten van het bewegingsapparaat die samenhangen met de voet, zoals bijvoorbeeld knie- en rugklachten zijn eenvoudige podologische aanpassingen vaak zinvol.

podologie, podoscanner

De fysiotherapeuten Jan en Bert Bruggeman en Hans Leusenkamp hebben jarenlange ervaringen in het maken van deze aanpassingen en het taxeren van de noodzakelijkheid van podologische aanpassingen bij rugklachten en knieklachten.

Met een podoscoop, podoscanner en een balanspaltform worden uw klachten professioneel geobjectiveerd. Aanpassingen kunnen ook nuttig zijn bij andere klachten dan voetklachten, bijvoorbeeld bij knieklachten door hardlopen, bij rugklachten door een bekkenscheefstand of bij knieklachten door slijtage. Met de podologische aanpassingen wordt de belasting en de daarmee samenhangende klachten gunstig beïnvloed.

Ervaring en ontwikkeling

Bert en Jan Bruggeman geven ook al een tiental jaren cursussen voor fysiotherapeuten die vertrouwd willen raken met podologie en verder ontwikkelden zij de klitbandpodologie, waarmee zeer snel zooltjes gemaakt en getest kunnen worden. Door het klitband kunnen aanpassingen gemakkelijk van plaats worden veranderd als dat nodig blijkt. Met klitbandpodologie kunnen ook heel goed tijdelijke en goedkope aanpassingen worden gemaakt.

Bij enkelverzwikkingen ontwikkelden zij nieuwe braces, wigzooltjes, wighakken en speciale voorlichtingsboekjes, die snelle werk- en sporthervatting mogelijk maken en waarmee herhaling van een verzwikking voorkomen wordt.

Podologie, balanstraining vaak nuttig

Podologie, training van enkelspieren

Zij ontwikkelden ook een speciaal balansplatform dat de stabiliteit van de enkel exact kan meten en ook kan meten hoe lang de enkelbrace nog nodig is.

Wat belangrijk is dat zij altijd zoeken naar betaalbare oplossingen voor de patiënt. Dat is nog wel eens anders in de podologie/podotherapie wereld, waar heel gemakkelijk zeer forse bedragen neergeteld moeten worden. Zeker bij inlays die maar kortdurend gebruikt hoeven te worden is het van belang om de prijs zo laag mogelijk te houden.

Zie ook de site holvoet.nl

Direct contact met een van onze
fysiotherapie medewerkers?

De eerste behandeling

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing

Een fysiotherapeutisch consult of fysiotherapeutische behandeling kan volgen op verwijzing van de huisarts of een specialist. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn. U kunt ook direct bij ons terecht, verwijzing van en huisarts is niet meer nodig vanaf 2006. Bij twijfel of fysiotherapie iets voor u is kunt u direct contact met ons opnemen en ons vragen dit te beoordelen. Voor fysiotherapie in Hengelo of in Enschede zit u bij ons helemaal goed!

Vergoeding

Er zijn wettelijke tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen vergoed.

Opleiding

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg.

Ook de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten.