Thuisoefenen en Voorlichting

Thuisoefenen en thuis overbelasting voorkomen is net zo belangrijk voor uw herstel als behandelen en oefenen aan de praktijk.

Thuisoefenen

Hier vindt u een aantal oefenprogramma’s die u in overleg met uw fysiotherapeut thuis kunt uitvoeren.

De fysiotherapeut kan u ook een inlogcode voor E-learning geven, waarmee u:

  1. voorlichting krijgt over rugklachten
  2. voorlichting over veilig ruggebruik met de STEP GewichtHeffersTechnieken (GHT) krijgt
  3. voorlichting over veilig ruggebruik met de GHT en verbinden, Afsteunen, Kantelen en Dichtbij krijgt
  4. veilig ruggebruik praktisch kunt trainen

Hieronder vindt u 3 linkjes naar voorlichtingsmateriaal over rugklachten die u in overleg met uw fysiotherapeut thuis kunt doornemen.

Voorlichting rugklachten door vooral lopen, staan en liggen

Voorlichting rugklachten vooral door bukken, tillen en zitten

Voorlichting en oefeningen bij nekklachten

Direct contact met een van onze
fysiotherapie medewerkers?

De eerste behandeling

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing

Een fysiotherapeutisch consult of fysiotherapeutische behandeling kan volgen op verwijzing van de huisarts of een specialist. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn. U kunt ook direct bij ons terecht, verwijzing van en huisarts is niet meer nodig vanaf 2006. Bij twijfel of fysiotherapie iets voor u is kunt u direct contact met ons opnemen en ons vragen dit te beoordelen. Voor fysiotherapie in Hengelo of in Enschede zit u bij ons helemaal goed!

Vergoeding

Er zijn wettelijke tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen vergoed.

Opleiding

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg.

Ook de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten.