golferselleboog


Bert Bruggeman - 05/03/2022

Verschillende aanhechtingen op de mediale epicondyl

De aanhechtingen van verschillende spieren op de mediale epicondyl kunnen verantwoordelijk zijn voor Golferselleboogklachten

Op de mediale epicondyl hechten de volgende spieren aan, de pronator teres en de flexor carpi radialis meer ventraal tot de flexor carpi ulnaris meer dorsaal en alle flexoren van de hand en de vingers die zich daartussen bevinden.

Met weerstandstesten is het mogelijk te differentiëren tussen de verschillende spieren.
Pijn bij pronatie wijst op de pronator teres.
Pijn bij radiaal abductie wijst op de flexor carpi radialis,
Pijn bij ulnair abductie wijst op de flexor carpi ulnaris.
Pijn bij flexie pols wijst op de palmaris longus.
Pijn bij flexie vingers wijst op de flexoren digitalis superficialis en profundus

Bandages met drukelementen en Golferselleboogklachten

Voor bandages met drukelementen is het voor het plaatsen van het drukelement van belang te weten welke spier verantwoordelijk is voor de klachten en waar dus het drukelement geplaats moet worden.

Voor de pronator teres en de flexor carpi radialis wordt het drukelement meer naar ventraal geplaatst, voor de flexor carpi ulnaris meer dorsaal en voor de flexoren van de hand en de vingers daartussen, zie afbeelding hieronder.

golferselleboog-Fysio Bruggeman

golferselleboog-Fysio Bruggeman

 

Anatomische Anti Epicondylitis brace (AAEB)

Anatomisch staat voor aangepast aan de conische vorm van de onderarm, distaal korter en proximaal langer. In de Anatomische Anti Epicondylitis Brace (AAEB) van de BlessureWinkel kunnen 2 drukelementen worden geplaatst, een harde en een zachte. Met een drukelementen kan druk op de spierbuik van de betreffende spier worden uitgeoefend en de werking van de spier worden onderdrukt en hiermee kan de kracht op de aanhechting van de spier worden verminderd. Der AAEB kan zowel bij de golferselleboog als de tenniselleboog worden gebruikt.

Golfers elbow - Fysio Bruggeman

 

Meer weten over de golferselleboogbandages van de BlessureWinkel
Meer weten over de elleboogbandages en braces van de BlessureWinkel
Werknemers met elleboogproblemen? Ga naar STEP Nederland

Ga bij vragen of opmerkingen naar de pagina's van Enschede of Hengelo en neem contact via telefoon, email of whatsapp.